Beter Sparen

Spaarrekeningen
Bank
CGR
Links
HomeSparen tegen de hoogste spaarrente


Ontvang een email als er een rente op deze pagina wijzigt! Vul uw naam en emailadres in en ontvang deze alerts.

Laatste peildatum: 16-7-2024

Top 20 Sparen zonder voorwaarden

Spaarrekening Spaarrente
Bank of Scotland internet spaarrekening 2,50%
Anadolu Spaarrekening 2,30%
AK Internet Spaarrekening 2,25%
TEB Ster Spaarrekening 2,25%
ING Toprekening 2,25%
WestlandUtrecht SpaarOnline 2,25%
Aegon eigen stijl Sparen (Basis) 2,20%
Gouden internet Rekening 2,10%
Hypotheker Solide Koers Internetbankieren 2,10%
AK Spaarrekening 2,00%
Gouden Klaver Rekening 2,00%
REAAL Internetsparen 2,00%
AK Internet Plus Spaarrekening 2,00%
Friesland Bank Internetsparen 1,90%
Credit Europe Top-Interest 1,90%


Top 20 Sparen met voorwaarden

Spaarrekening Spaarrente  
Aegon Bank Eigen Stijl Sparen 3,20% Standaard rente + door spaarafspraken meer rente mogelijk.
Triodos Kinder Toekomst Plan 3,00%
Fortis KwartaalGroeiSpaarrekening 2,75%
Internetjaar Spaarrekening 2,60% Saldo t/m EUR 1.200.000,-, plus de stortingen die tot en met 30 december op de rekening staan. Boven EUR 1.200.000,- t/m EUR 5.000.000,- 2,25%. In alle overige gevallen 1%
Vermogens Spaarrekening 2,60%
  • t/m 100.000,- 2,75%
  • boven 100.000,- t/m 500.000,- 2,75%
  • boven 500.000,- t/m 5.000.000,- 2,25%
Alle vervroegd opgenomen bedragen 2,00%
Fortis E-Spaarextra-rekening 2,60%
Fortis EminentPlus-rekening 2,50%
REAAL LoyaalSparen 2,40% Maandelijks Ä 50 tot en met Ä 250 sparen
InternetTopSpaarrekening 2,40% Combinatie met betaalrekening verplicht.
Fortis JaarSpaarrekening 2,40% bonusrente over saldo 1 jaar
Xcellent Sparen 2,40% 0,35% opnamekosten en minimaal saldo 25.000
ING Profijtrekening 2,40% Minimaal saldo 50.000
Triodos Maand Sparen 2,40% Maandelijkse inleg 10 tot 500 euro
Fortis 65plus voordeel spaarrekening 2,40% Rente vanaf 12.500 euro
Rabobank InternetLoyaalSparen 2,30%


email : info @ betersparen . nl
Betersparen.nl is een uitgave van Info4You


Disclaimer  Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Levensloop-sparen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
dinsdag 16 juli 2024