Beter Sparen

Spaarrekeningen
Bank
CGR
Links
HomeVermogens Spaarrekening

Overzicht Vermogens Spaarrekening

SpaarrekeningVermogens Spaarrekening
Link Rekening / Bank
Rente2,60 %
Soort rekeningSpaarrekening met voorwaarden
Voorwaarden
  • t/m 100.000,- 2,75%
  • boven 100.000,- t/m 500.000,- 2,75%
  • boven 500.000,- t/m 5.000.000,- 2,25%
Alle vervroegd opgenomen bedragen 2,00%
BankABN Amro
 ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar van verzekerings- en kredietproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van effectendiensten.

Terug naar overzicht hoogste spaarrente op uw internetspaarrekening


Ontvang een email als er een rente op deze pagina wijzigt! Vul uw naam en emailadres in en ontvang deze alerts.email : info @ betersparen . nl
Betersparen.nl is een uitgave van Info4You

Vermogens Spaarrekeningbank, banken, sparen, spaarrekening, spaarrekeningen
Disclaimer  Privacy

 

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Levensloop-sparen.nl worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. koppelingen
 

 
vrijdag 29 september 2023